عروج

این وبلاگ برای بسیج دانش آموزی است و موضوع اصلی آن تهاجم فرهنگی است و دارای موضوعات دیگر نیز می باشد

تعریف تهاجم

تهاجم فرهنگی به معنی انتقال معانی میان نظام‌های فرهنگی بدون رضایت

دوطرفه است. به عبارت دیگر، اگر یک نظام فرهنگی، ارزش‌های خود را با استفاده

از قدرت بر نظام دیگری تحمیل کند، تهاجم فرهنگی صورت می‌گیرد. برخلاف مبادله

فرهنگی که در آن نظام‌ها توسعه یافته و تغییرات را برمی‌تابند؛ در تهاجم فرهنگی،

ارزش‌های اصلی هر نظام مورد تردید قرار می‌گیرد و به مرور زمان نظام‌های ارزشی

و فرهنگی از بین می‌روند.


فرهنگ‌های مهاجم معمولاً برای تضعیف و آسیب‌پذیر کردن فرهنگ دیگر، از

روش‌های جوسازی بهره می‌برند. در ایران غرب‌زدگی را عموماً نمونه‌ای از

آسیب‌پذیری در برابر تهاجم فرهنگی تلقی کرده‌اند.


[ دوشنبه چهارم دی ۱۳۹۱ ] [ ] [ ارغوان ابراهیمی-میترا قرچه ]

[ ]